osmanlicasozluk.net

290.000'den fazla kelime haznesiyle Osmanlıca Türkçe Sözlük ve Osmanlıca Lügat

Geçmiş

Anlamlar

 • Otel.
 • Taam.
 • Yemek.
 • Lokanta.
 • Okuyucu.
 • Kervansaray.
 • Ahçı dükkanı.
 • Yemek sofrası.
 • Konaklama yeri.
 • Eski zaman oteli.
 • Çağıran manasına gelir.
 • Üstüne yemek konan tepsi.
 • "okuyan" manasında son ek.
 • Yolcuların misafir olduğu bina.
 • Ticaret ehlinin sakin olduğu yer.
 • Eski türklerde hakan da denen devlet reisi.
 • Mesela: dua-han : (niyaz ve tazarrukarane bir tezellül ile) dua okuyan.