osmanlicasozluk.net

290.000'den fazla kelime haznesiyle Osmanlıca Türkçe Sözlük ve Osmanlıca Lügat

Geçmiş

devlet

 1. devlet

Anlamlar

 • Mevki.
 • Hukuki.
 • Teşekkül tarzı.
 • Şahsi mülkiyet.
 • Takip ettiği esas siyaset.
 • İdari mahiyetteki merkezi teşkilat.
 • Şahsi teşebbüs ve serbest rekabete dayanan.
 • 4- teokratik devlet: hakimiyet ve iktidarın.
 • Ülkeyi yönetmek için örgütlenmiş siyasi topluluk.
 • Ruhban sınıfının elinde bulunduğu bir devlet şeklidir.
 • Yerine işçi sınıfı adına devlet mülkiyetini ikame eden.
 • Halkı veya siyasi temsilcisi olan kişiyi yahut meclisleri.
 • 5- islam devleti: iktidar ve hakimiyeti milliyet ve unsuriyet.
 • Sosyalist ve faşist sistemlerden başka birşey getirememişlerdir.
 • İlahi iktidar ve hakimiyetin tatbikçi memurları olarak kabul eder.
 • 2- sosyalist ve komünist devlet : şahsi mülkiyeti ortadan kaldıran.
 • Sınırları belli olan bir memleketin sahibi olan insanların kurduğu siyasi.
 • İktidar ve hakimiyetin kapitalist sınıfın elinde bulunduğu devlet şeklidir.
 • 3- faşist devlet: menfi milliyet ve unsuriyet fikrini siyasette hakim kılan.
 • Şahsi teşebbüse müsaade eden; fakat devletin vesayeti ve hakimiyeti altına alan.
 • Yahut içtimai sınıflarda veya ruhban sınıfında değil; yalnız allah'ta kabul eder.
 • Fakat ihtilalciler ve muakibleri beşeriyeti yeniden ıztırablara duçar eden kapitalist.
 • İşçi sınıfı hakimiyeti namı ile komünist partisi diktatörlüğünü getiren devlet şeklidir.
 • Daha çok hristiyan aleminde asırlar boyunca bu devlet şekli cemiyet ve milletlere hükmetmiş.
 • Meslek zümreleri adına iktidar ve hakimiyeti tek parti ve şefinin eline veren devlet şeklidir.
 • Temsil ettiği hakimiyet ve iktidarın mahiyeti bakımından çeşitlere ayrılır:1- kapitalist devlet: iktisadi siyasete.
 • İnsanın fıtratındaki hakikatı taharri ve hürriyet fikri galebe çalarak bu devlet ve idare şekli fransız ihtilaliyle yıkılmış.
 • Fakat tahrif edilmiş incil'e sahib oldukları ve ilahi iktidar ve hakimiyet yerine ruhban sınıfının hakimiyet ve iktidarını ikame ettikleri için.
 • Bu iki devlet şeklinin iktisad siyasetleri ile siyasi iktidar ve hakimiyet anlayışları farklı olmakla beraber devlet idaresinde dine yer vermemekte birleşirler.
 • Çünki hareket ve istinad noktaları beşeri fikir ve ölçüler olup materyalist (maddeci) dünya görüşlerinin zaruri neticesi olarak teavün yerine cidal; hak yerine kuvvet; iktisat yerine ihtiyaçları tezyid ve tahrik ettiklerinden beşeriyetin huzur ve saadetlerini bozdular.