osmanlicasozluk.net

290.000'den fazla kelime haznesiyle Osmanlıca Türkçe Sözlük ve Osmanlıca Lügat

Geçmiş

hikmet

 1. hikmet

Anlamlar

 • Sır.
 • Gaye.
 • İlim.
 • Akıl.
 • Faide.
 • Bilgi.
 • İnsanın.
 • Gizli sebep.
 • Faydalı söz.
 • Allah'a itaat.
 • Hak emre uymak.
 • Bilinmeyen nokta.
 • Eşyanın ahvalinden.
 • Fıkıh ve salih amel.
 • (buna ilm-i hikmet deniyor).
 • Söz ve hareketteki uygunluk.
 • Hakkı hak bilip imtisal etmek.
 • Herkesin bilmediği gizli sebeb.
 • Herşeyin tam yerli yerinde olması.
 • Allah'ın yarattıklarında tefekkür.
 • Yaratılıştaki asıl maksat ve fayda.
 • Ahlaka ve hakikata faydalı kısa söz.
 • Batılı batıl bilip içtinab etmektir.
 • Kuvve-i akliyenin vasat mertebesidir.
 • Kainattaki ve yaradılıştaki ilahi gaye.
 • Harici ve batini keyfiyetlerinden bahseden ilim.
 • Adalet ve hilimin birleşmesinden doğan değerli sıfat.
 • Mevcudatın hakikatlerini bilip hayırlı işleri yapmak sıfatı.