osmanlicasozluk.net

290.000'den fazla kelime haznesiyle Osmanlıca Türkçe Sözlük ve Osmanlıca Lügat

Geçmiş

osman

 1. osman

Anlamlar

 • Çok haya ve hilm sahibi idi.
 • Hazret-i osman çok zengindi.
 • İman edenlerin beşincisi oldu.
 • Sekseniki yaşında şehid edildi.
 • Talha ve zübeyr'den evvel imana geldi.
 • Bütün malını peygamberimiz ve islamiyet için feda etti.
 • Resül-ü ekrem aleyhissalatü vesselam'ın üçüncü halifesi ve damadıdır.
 • Aşere-i mübeşşere'den ve islamiyet için en çok fedakarlık gösterenlerdendir.
 • Peygamberimiz hazret-i muhammed aleyhissalatü vesselam'ın en yakın sahabelerinden.
 • Peygamberimizin iki kızı ile evlenmek nasib olduğu için kendisine "zinnureyn" namı da verilmiştir.
 • Ebu bekir'in toplayıp cem'ettiği kur'an-ı kerim nüshalarını teksir ederek mühim merkez ve vilayetlere gönderdi.